מספר טלפון


6378020 - 08 בן חיון מירי ואיציק
6378021 - 08 יאסטילה גימנה
6378022 - 08 ציון מפעלים מאוחדים בע"מ כבלי
6378023 - 08 ערקי ערקבי שלומי
6378024 - 08 גרינבאום יואל מוסך שחם
6378024 - 08 מוסך ש ח מ אילת בע"מ
6378024 - 08 ש ח ם מוסך אילת בע"מ
6378025 - 08 (פקס) גרינבאום יואל מוסך שחם
6378026 - 08 שופן עפרה ופטריק
6378027 - 08 משה יצחק