מספר טלפון


6378130 - 08 אליהו פפקין
6378132 - 08 סופן יוסף ויסמין
6378133 - 08 ועקנין סוזן
6378134 - 08 חסן מוני
6378136 - 08 כהן כרמלה
6378137 - 08 רהיטי השיטה
6378139 - 08 אלון ניר ורונית