מספר טלפון


6378201 - 08 גודקר שבי
6378202 - 08 מלכי משה ושושנה נחל
6378203 - 08 בסון נאוה
6378204 - 08 חייט שושנה ושלום
6378205 - 08 מוסך אלעד אילת
6378205 - 08 אלעד אילת
6378205 - 08 שטיין יוסף
6378206 - 08 אלגרבלי מסעוד ופריחה
6378207 - 08 שלבק מנפרד