מספר טלפון


6378210 - 08 אלימלך מירי
6378211 - 08 נגריית עמוס
6378213 - 08 גל ים
6378213 - 08 נוף ים
6378214 - 08 גינדי אברהם
6378217 - 08 'חגג סימה
6378218 - 08 לניאדו משה
6378219 - 08 טוקאי אסתר ופרייזלר אריה