מספר טלפון


6378240 - 08 ברנר ארוינג ולינדה
6378241 - 08 ינקו (משה וקלרה (חיה
6378242 - 08 אתי לביא
6378243 - 08 אלורדני אשרף
6378244 - 08 קפל רוזה ואוגן
6378245 - 08 כץ קסם
6378246 - 08 רוזנגרטן טלמור ואבי
6378248 - 08 צירין יגאל מודד וצילה