מספר טלפון


6378310 - 08 כהן יפעת
6378311 - 08 אייזן איריס
6378312 - 08 אברהם סנדרה
6378313 - 08 עמוס דב
6378314 - 08 אבוטבול יעקב ושושנה
6378315 - 08 טראסה ברו' בעל
6378316 - 08 סלב זכריה
6378319 - 08 זוהר סול