מספר טלפון


6378320 - 08 דהן גבריאל
6378321 - 08 אלקובי יוסף
6378322 - 08 פומרנץ ליאון ובלה
6378323 - 08 זכרוב ילנה
6378324 - 08 גולדברג אילנה ומל
6378325 - 08 ריב שושנה
6378326 - 08 רום אתי טורים
6378327 - 08 בן הרוש תמי ושלום
6378328 - 08 סבן ניסים
6378329 - 08 מלכה מירי ודוד