מספר טלפון


6378401 - 08 אזולאי שלמה
6378402 - 08 ש א מ מצנני מדבר
6378403 - 08 פוקרסה חוליו
6378404 - 08 "היוצרים ששון אברהם
6378404 - 08 ששון אברהם היוצרים ששון אברהם
6378406 - 08 לוי זרי ויעקב
6378408 - 08 שירות הצמיג אהרון דוד