מספר טלפון


6378470 - 08 מרמור ברוך וחנה
6378471 - 08 אוסוי איברהם
6378472 - 08 תומר אזולאי
6378473 - 08 בר מאיר 5691 מסעדות
6378474 - 08 חן מיכאל וקלאודיה
6378475 - 08 בלונדר לינה ויצחק
6378476 - 08 יחזקאל שלמה
6378477 - 08 מוסך "איציק" יצחק שמואל צבעות רכב ותיקוני פח
6378477 - 08 איציק אורי את בועז
6378478 - 08 צרפתי רוברט ורבקה