מספר טלפון


6378501 - 08 חן שלום
6378502 - 08 רביבי עזריה
6378503 - 08 דנציגר מרסלו
6378504 - 08 מצנחי הים האדום
6378505 - 08 עטר זהבה
6378506 - 08 עמר ניסים
6378507 - 08 אלמליח יעקב
6378508 - 08 מידאני אסתר ויהודה