מספר טלפון


6378510 - 08 מוסך "המפרץ"
6378510 - 08 המפרץ המכוון הכוכב הכוכב דדון ארנון מוסך לשירותי רכב כבד
6378511 - 08 דידי אברהם ויפה
6378512 - 08 מרכסין לאוניד
6378513 - 08 אלמקיאס יעקב וסול
6378514 - 08 ביטון יעקב
6378515 - 08 כהן שלום ויעל
6378516 - 08 זקס שלמה
6378517 - 08 אוקלי גוד
6378518 - 08 צוברי רחל