מספר טלפון


6378550 - 08 זנטי שמעון ופאני
6378551 - 08 תכשיטי אבן אילת בע"מ
6378552 - 08 כהן מרים ומיכאל
6378553 - 08 ישראל סימפילר
6378554 - 08 כץ שלמה
6378555 - 08 אופיר תקשורת
6378557 - 08 כהן גאולה ואריה
6378558 - 08 תכשיטי אבן אילת בע"מ
6378559 - 08 זוארלי נסים ומזל