מספר טלפון


6378590 - 08 סנקר שרון
6378591 - 08 צאוקמיקה סמואל
6378592 - 08 סלם סרג
6378593 - 08 חובב אסתר
6378595 - 08 שיש שרה
6378596 - 08 זאב סלושני
6378597 - 08 סויסה דוד ורונית
6378598 - 08 כהן רחל