מספר טלפון


6378630 - 08 דייטה ג סטון
6378631 - 08 אנגל מרטה וגבריאל
6378633 - 08 מסגרית איציק זנו יצחק
6378635 - 08 ויינר אורסולה
6378636 - 08 הופ ורנר רונלד
6378637 - 08 אדרי שלמה וחנה
6378638 - 08 פרי טל גלינה חוות גמלים
6378639 - 08 (פקס) דור אנרגיה (8891) בע"מ מנהל התחנה