מספר טלפון


6378660 - 08 גרשוני נחום
6378661 - 08 אלקיים סולומון
6378662 - 08 מירב ושלומי עמר
6378663 - 08 אבגי שושנה
6378664 - 08 באומץ נפתלי
6378665 - 08 סאיג יצחק וחנה
6378666 - 08 חרש אמנון
6378667 - 08 פייגיו נחמה
6378668 - 08 קניגסברג יואל
6378669 - 08 בלייכר בטי ושמעון עיתונאית