מספר טלפון


6378870 - 08 שלהב איריס
6378871 - 08 אבי טורס בע"מ
6378872 - 08 טימסיט בני וטל
6378873 - 08 יחזקאל ציון
6378874 - 08 ויטמן שלום
6378876 - 08 טל שמעון
6378877 - 08 פטקום מחשבים
6378878 - 08 דואר סוכנות
6378879 - 08 סנדרוסי לימור ודוד