מספר טלפון


6378880 - 08 בן שושן רוברט מסגרית חן בן שושן רוברט
6378880 - 08 ברק המפרץ שווק והספקה בע"מ
6378880 - 08 מסגרית חן בן שושן רוברט
6378881 - 08 מסגרית אבנר
6378882 - 08 חזן מוטי
6378883 - 08 דרטוה צבי ואסתר
6378884 - 08 שמואל לילי
6378885 - 08 אופרה מועדון הזמר האילתי
6378885 - 08 מועדון זמר אילתי אופרה מועדון הזמר האילתי
6378886 - 08 פטיטו עמרם וג'ורג'ט