מספר טלפון


6384444 - 08 מועדון הים התיכון
6384444 - 08 קלאב מד
6384444 - 08 קלאב מד מועדון הים התיכון
6384834 - 08 מחלקת מטענים
6384835 - 08 מחלקת מטענים
6384848 - 08 שדה התעופה
6384877 - 08 כנפי רקיע בע"מ
6384888 - 08 ארקיע קוי תעופה ישראליים בע"מ הזמנות