מספר טלפון


6715010 - 08 לוי מוטי ודפנה
6715011 - 08 טטור יולה
6715013 - 08 גבעתי משה
6715014 - 08 שטיין וירה
6715015 - 08 נוימן אביגיל
6715016 - 08 אליהו משה
6715017 - 08 'חב ניצנה יזום בע"מ
6715018 - 08 קליין בטי