מספר טלפון


6715040 - 08 שמריז שלמה ונירה
6715041 - 08 בורקין ראיסה
6715043 - 08 מטיאנינה עדה
6715044 - 08 ניסן מרדכי
6715045 - 08 שפי יצחק
6715046 - 08 סגרון בנימין וזהבה
6715047 - 08 ציטלנוק איגור
6715048 - 08 בונזל מרים
6715049 - 08 גלושנו גלינה