מספר טלפון


6715310 - 08 פלוטניקוב גיטה
6715312 - 08 פרופיל גלס בע"מ
6715313 - 08 מאיר וגילה מעתוק
6715315 - 08 אברג'ל כוכבא ומשה
6715316 - 08 שראל יוסף וחנה
6715318 - 08 אוזן סימה וויקטור
6715319 - 08 בוטרשלוילי אהרון