מספר טלפון


6715420 - 08 גבריאל יוסף
6715421 - 08 רטנר מרסל
6715422 - 08 שומלין ואלרי
6715423 - 08 ספקטור לודמילה
6715424 - 08 בר ששת בריגט
6715425 - 08 שחר טל
6715426 - 08 ספוזניקוב טובה
6715427 - 08 חמלניצקי לידיה