מספר טלפון


6715501 - 08 בן סימון לאה
6715502 - 08 הלשטוק תמיר
6715503 - 08 ביטון אילן
6715505 - 08 דוברובינסקי בוריס
6715506 - 08 פתשנה מוישיש
6715507 - 08 סקולין אינסה
6715508 - 08 אילוז דוד