מספר טלפון


6715530 - 08 קוזי שלומי ויסמין
6715531 - 08 צוללי הדרום בע"מ מתחם
6715532 - 08 ששון יעקב
6715533 - 08 בן שושן מאיר ופרלה
6715534 - 08 שוסטר יהודה
6715535 - 08 שוקרון אלברט
6715536 - 08 כהן מנחם
6715537 - 08 עובדיה יצחק
6715538 - 08 שפירא לודמילה