מספר טלפון


6715820 - 08 חדד מנחם
6715822 - 08 את הרשקוביץ בע"מ פרידמן
6715823 - 08 כהן דוד
6715824 - 08 פרידמן יצחק ומרים
6715825 - 08 פקס) ספקטור) נסטור
6715826 - 08 אלון אלי
6715828 - 08 מלאשונוק אנטולי ואולגה
6715829 - 08 בן שלמה ראיסה