מספר טלפון


6715840 - 08 קאראסיק ניקולאי
6715841 - 08 (פקס) אלקא אגודה למען הקשיש
6715842 - 08 פלסנר מיכל וישראל
6715843 - 08 קיציגין לודמילה
6715845 - 08 מזורנקו ויטלי
6715846 - 08 נחום רחל
6715847 - 08 סרוסי דקלה ודורית
6715848 - 08 פרידמן לב
6715849 - 08 לצ'נר גלינה