מספר טלפון


6715941 - 08 אסתרקין טטיאנה
6715942 - 08 גלמן אלכסנדר
6715945 - 08 מזור עוזי
6715946 - 08 מורן ברוך
6715947 - 08 מרכז קהילתי ע"ש וולדנברג
6715948 - 08 רצ'ין רומן
6715949 - 08 קהילתי בית ווסק מכון שחר מרכז