מספר טלפון


6724050 - 08 צלקוב אירינה
6724052 - 08 כהן זקין
6724054 - 08 לוי לוי יום טוב ושרון
6724055 - 08 ביטון שולה ופרוספר
6724057 - 08 שמואל חיים
6724058 - 08 בגדלן חיים
6724059 - 08 דאסטה טיה