מספר טלפון


6724910 - 08 זיסמן טריימן
6724911 - 08 טבריה משה
6724912 - 08 פינטו יצחק
6724913 - 08 אשואל יחיאל ורבקה
6724915 - 08 יהודה שזיפי
6724916 - 08 מימרן מזל ורפאל
6724918 - 08 דדון סימי וחיים
6724919 - 08 אורקי נפתלי