מספר טלפון


6724990 - 08 ישראזדה אליהו
6724991 - 08 ליאון בן שמעון
6724992 - 08 הבר ישעיהו ושלומית
6724993 - 08 מכלוף נתן
6724994 - 08 בוחניק אהובה ורפי
6724995 - 08 קוטליארבסקי פבל ופולינה
6724996 - 08 לימישאל תקבץ
6724997 - 08 גולדה אהרונוביץ
6724998 - 08 כהן פני ונתן