מספר טלפון


6734821 - 08 כהן יעקב ורחל
6734822 - 08 מאור שרה מנהלת חשבונות
6734823 - 08 אמסלם שלומית
6734824 - 08 ריבקין מיכאל
6734825 - 08 מודזגברשוילי מיכאל
6734826 - 08 שפרן נאוה ושמואל
6734827 - 08 רוט מאיר ופני
6734828 - 08 שלמה ויקי וניסים