מספר טלפון


6736040 - 08 ראש דוד
6736041 - 08 מנצרזי איגור
6736042 - 08 שיאון משרד למדידות
6736042 - 08 שיאון אבנר משרד למדידות
6736044 - 08 גליקין יבגינה
6736045 - 08 כהן שלום ודלילה
6736046 - 08 טקייה יוסף
6736047 - 08 מועדונית (ידידות (מילרוד
6736048 - 08 ליבוביץ דר מרסל וגוסטה
6736049 - 08 כהן חנה ודוד