מספר טלפון


6736120 - 08 גויטע רחל ועמוס
6736121 - 08 אפשטיין ז'אן ורוזה
6736122 - 08 פקס) ההתאחדות הארצית של) העוסקים במקצועות החשמל בישראל
6736123 - 08 סמולנצקי סרג'י
6736124 - 08 סוסביץ ראול ופאולינה
6736125 - 08 אהרוני מזל
6736126 - 08 בן חמו ישראל
6736127 - 08 קורנט גל ויעל
6736129 - 08 אליאסים רבקה ושמואל