מספר טלפון


6736220 - 08 נאמן מרדכי
6736221 - 08 פינק דוד טרטוטה
6736222 - 08 חסן גאולה וחיים
6736223 - 08 פוליקוב אלכסנדר
6736224 - 08 כחלון יעקב
6736225 - 08 בן נעים סלומון
6736226 - 08 אלגאי מאיר
6736227 - 08 לאה טהר
6736228 - 08 ברום אמילי וציון
6736229 - 08 גגולשוילי יצחק