מספר טלפון


6736230 - 08 מזרחי רחל
6736231 - 08 טרמביצקי רוזליה
6736232 - 08 גרבר הלן
6736233 - 08 אלגרבלי יצחק
6736234 - 08 אחינועם ציפי וניסים
6736235 - 08 טהורי אירן וחביב
6736236 - 08 סרוסי שרה
6736237 - 08 'פקס'
6736238 - 08 שיינפלד יוסף