מספר טלפון


6736250 - 08 גולדשטיין רוזי ומוריס
6736251 - 08 חיפץ סופיה
6736252 - 08 מעתוק חנה ויהושע מורה לנהיגה
6736253 - 08 גולדנברגוזינאידה יורי
6736254 - 08 מויסליני אטי
6736255 - 08 בן זקן מרדכי
6736257 - 08 מרגי מוניק ושמעון
6736258 - 08 צלקישוילי אהרון
6736259 - 08 ויטיפסקי יפים