מספר טלפון


6736380 - 08 חליוה אלברט ויהודית
6736383 - 08 לבדון יהודית ויהודה
6736384 - 08 חחיאשוילי אנזור וננה
6736385 - 08 צוק עדנה ודוד
6736386 - 08 רוזמן שולי ודובי
6736387 - 08 אלימלך ניסים
6736388 - 08 סעדה שאול קבלן בנין ורחל
6736389 - 08 כהן מצליח רחמים ומרים