מספר טלפון


6736620 - 08 קירי רחל
6736621 - 08 פאלח דוד ושולמית
6736622 - 08 חברוני מגי
6736623 - 08 וקנין רוברט
6736624 - 08 פרנק שרה ועזרא
6736625 - 08 חליוה זינה ואידה
6736626 - 08 זרביב אלן
6736627 - 08 טודרין חינה
6736628 - 08 זגורי מהין
6736629 - 08 בוטראי אבי ומיה