מספר טלפון


6736680 - 08 קאפח מזל וראובן
6736681 - 08 קרייף מרי
6736682 - 08 אלוש אדלין
6736684 - 08 מגראלשוילי נטלה
6736685 - 08 נתנזון מיה וזאב
6736686 - 08 בית מגורים לקשישים עמיגור
6736687 - 08 אזולאי חיים וזולית
6736688 - 08 אביבה נגר