מספר טלפון


6736780 - 08 ולנשטיין חוה ויצחק
6736781 - 08 גולד מייק
6736782 - 08 מיכל פרץ
6736784 - 08 שוסטר יפים
6736785 - 08 תגר בי"ס תיכון עירוני
6736786 - 08 קליימן מטווי
6736787 - 08 מסיקה אורי ורבקה
6736788 - 08 פחימה מאיר
6736789 - 08 קאפח יצחק