מספר טלפון


6736920 - 08 דבוש רחל ויוסף
6736921 - 08 אדרי אסתר
6736922 - 08 אוחיון יעקב
6736923 - 08 בן דוד שושנה
6736924 - 08 בוני סימה
6736925 - 08 מדן עינת
6736927 - 08 איציק ברקו אחזקת מפעלים
6736928 - 08 קוסת סרגי
6736929 - 08 דליליה חוף
6736929 - 08 הרחצה דלילה חוף