מספר טלפון


6871171 - 08 הנהלת חשבונות
6871174 - 08 מזכירות טכנית
6871175 - 08 נגריה מפעלי עץ
6871175 - 08 מפעלי" "עץ גת
6871176 - 08 לול דרום
6871178 - 08 מחסן בגדים
6871179 - 08 מתפרה מרפאת שינים