מספר טלפון


6871200 - 08 לול צפון
6871201 - 08 מזכירות מוסך מדגריה לול דרום
6871202 - 08 בנין (משרד)
6871203 - 08 מטבח מחסן מים
6871205 - 08 מדגריה לול דרום
6871206 - 08 מוסך מדגריה לול דרום
6871207 - 08 בית הבנים
6871209 - 08 פיזיותרפיה נגריה מפעלי עץ