מספר טלפון


6871300 - 08 רפת פיזיותרפיה נגריה מפעלי עץ
6871301 - 08 מרכז משק
6871302 - 08 נגריה מפעלי עץ
6871302 - 08 מפעלי עץ גת
6871303 - 08 מחסן מים
6871304 - 08 אינסטלציה אולפן גת קבוץ דנ
6871305 - 08 חשמליה חדרי חולים