מספר טלפון


6871444 - 08 מהנדס יבוא ויצוא
6871448 - 08 מזכירות מפעל גניר בית ניר
6871448 - 08 גניר שותפות גת
6871448 - 08 גניר גזבר בנין (משרד)
6871448 - 08 פרימור תרכיזים="גניר" שותפות גת
6871449 - 08 גניר שותפות גת
6871449 - 08 גניר גניר גזבר בנין (משרד)
6871449 - 08 פרימור תרכיזים גניר שותפות גת