מספר טלפון


6875110 - 08 עובר ושב
6875111 - 08 קרית גת
6875129 - 08 משכן מחלקת השקעות
6875139 - 08 סניף קרית גת
6875174 - 08 מחלקת השקעות
6875190 - 08 מחלקה עסקית
6875222 - 08 אבן שמואל מרכז כפרי
6875222 - 08 שפיר מועצה אזורית
6875511 - 08 קרית גת המרכז החדש
6875777 - 08 סוגת 7691 בע"מ מפעלי סוכר