מספר טלפון


9111211 - 08 ד צפון
9111241 - 08 בקון יצחק ומירי
9111333 - 08 דביר קיבוץ
9111333 - 08 דביר קיבוץ
9111334 - 08 (פקס) דביר קיבוץ
9111400 - 08 דביר מוצרי תוכנה
9111400 - 08 מזכירות הקיבוץ
9111400 - 08 קיוטקסט דביר מוצרי תוכנה
9111700 - 08 דולב דביר להב מוצרי פלסטיק
9111700 - 08 דולב מיכלי פלסטיק