מספר טלפון


9144701 - 08 ג'קובס טובי
9144702 - 08 הגלר משה וג'ודי
9144703 - 08 גודסון אולגה
9144705 - 08 וויגה אברהם ושושנה
9144706 - 08 גראובד אטל
9144707 - 08 פריידמן יעקב ויעל
9144708 - 08 לב צור ערן ונירה