מספר טלפון


9144720 - 08 נורדן רפאל ואיטה
9144722 - 08 אהרמן מרדכי וטובה
9144723 - 08 קופר יעקב וחנה
9144724 - 08 בן משה חיים ודבורה
9144725 - 08 הגלר יצחק ומליסה
9144726 - 08 גולדברג ראובן וליבי
9144727 - 08 אזולאי יורם וקרן
9144728 - 08 הלוי מיכאל ומרים
9144729 - 08 קרוקוצקי אהרון וג'ולי