מספר טלפון


9144780 - 08 וילנסקי צבי ומימי
9144781 - 08 לוקס פולין
9144782 - 08 עוזר אלישבע ומשה
9144784 - 08 גליישר זליג ומרשה
9144785 - 08 מלוביץ ירחמיאל ובילה
9144786 - 08 בריינס טוביה וציפורה
9144787 - 08 גונן שמעון וקרן
9144788 - 08 גולדברג פרץ ונחלה
9144789 - 08 אלבוים יהושע ופסיה